Support  Kontakt  Hjælp indhold  Om PlanBooK WEB
Hjælp til skærmbilledet      Startside                  Login: GÆST
  
I denne side kan du vælge, den type af kalender, som du vil se. Du kan desuden afgrænse kalendere ud fra en række kriterier. Der findes yderligere tips til højre for de enkelte felter. En grundigere vejledning findes via Hjælp i den blå linie.
    
Vælg kalender:Vælg den ønskede kalender. Der kan - afhængigt af dine adgangsrettigheder - læses, bookes eller indsendes bookingønsker ud fra de kalendertyper, der er mærket med et +.
    
Vælg indhold:Vælg det ønskede indhold af kalenderen - f.eks. en bestemt kategori af lokaler.
   
Vælg periode:  Angiv den periode, som kalederen ønskes dannet for. Datoer skal angives med cifre og med bindestreg som skilletegn. Datoer kan også vælges ud fra popup kalendere, der åbnes ved klik på kalenderknapperne. "Første dato" skal altid være angivet. Normalt angives "Sidste dato" også. Periodeangivelse kan ske på flere måder, der alle er beskrevet i "Hjælp".
Første dato29-05-2020 
Sidste dato05-06-2020 
   
    
Kolonnebredde:Det anbefales at lade kalenderen blive dannet med automatisk kolonnebredde. Det er dog muligt her at vælge en anden kolonnebredde.